Medlemsmöte Östergötland

Tid: Onsdag 13 november klockan 18.30.
Plats: Kvinnohälsan, Klostergatan 11, Linköping.

Program kommer att sändas ut via mail. Förtäring till självkostnadspris.
Anmälan senast 6 november till