Höstmöte Östergötland

Tid: tisdagen den 6 november kl. 18
Plats: konferensrummet på Kvinnohälsan i Linköping.
Program: Detta medlemsmöte är mycket viktigt för vi i styrelsen behöver få diskutera med er om vad ni anser om att bilda ett eget fackförbund.
Flera har mejlat sina åsikter, så det är en möjlighet om man inte kan komma på mötet.

Lovisa Lingetun ska presentera sitt och Madickens Fungbrant arbete, som blivit publicerat  ’I just want to be normal’ – A qualitative study of pregnant women’s blogs who present themselves as overweight or obese.
Vi hoppas även på att få några av de nyexaminerade barnmorskorna att presentera sina magisteruppsatser.

Vi ska äta gott och umgås. Buffé serveras som passar alla.

Hälsningar styrelsen

Anmälan: görs till undertecknad senast 5 november: