Årsmöte 2021 för lokalföreningen Östergötland

 

Tid: Måndag 19 april 2021 från klockan 18.00 till cirka 20.00.
Plats: Förhoppningen är ett fysiskt möte. Återkommer med detaljer senast två veckor innan.
Anmälan: Senast onsdag 14 april till