Höst- och Årsmöte i Örebro

Tid: tisdag  23 oktober klockan 18.00
Plats: Visthusgatan 6 i ladugårdsängen
Program: Vi kommer större delen av mötet ägna oss åt diskussion kring bildandet av eget fackförbund. Eva Nordlund från förbundet kommer till oss för att svara på våra frågor. Vi kommer även ha en omröstning bland oss medlemmar. Det finns mycket bra information på Barnmorskan.se och det nya beslutsunderlaget där ni kan läsa om bildandet av eget fackförbund.

I samband med mötet kommer vi hålla årsmöte för föreningen enligt de stadgar som råder.

Det kommer finnas kaffe/te och smörgås till självkostnadspris.

Meddela om ni kommer delta senast 18 oktober till:
Sofia Larsson 070-291 30 68
Ami Sunden 070-944 73 00

Om ni inte kan komma på mötet vore det önskvärt om ni meddelar er röst till Sofia inför bildandet av eget fackförbund. Är ni för eller emot?

Varmt välkomna!