Med rätt att föda – vad krävs för att stärka förlossningsvården i Norrbotten?

Välkommen till lunchseminarium!

Tid: 24 april kl. 12–13 (kaffe och macka serveras från kl. 11.30)

Plats: Lillan, Skeppsbrogatan 16, Luleå

Anmälan:  senast 21/4.

Förlossningsvården i landet är under hård press och Norrbotten är inget undantag. Kvinnor protesterar mot att de får resa långt för att föda och inte får tillräckligt stöd under förlossningen. Barnmorskor vittnar om en ohållbar arbetssituation med allt för få kollegor. Regeringen har avsatt medel till landstingen för att stärka bemanningen och under 2018 får Norrbotten ytterligare 40 miljoner. Sveriges Kvinnolobbys granskning av hur pengarna hittills har använts visar att barnmorskor får allt fler gravida och födande kvinnor att ta hand om. Samtidigt sjunker tiden kvinnor får stanna på BB, och det finns stora brister i eftervården av nyförlösta kvinnor.

Hur vänder vi utvecklingen och ser vi till att budgetsatsningarna går till det de är avsedda för? Välkommen till ett samtal om hur vi säkrar födande kvinnors trygghet och barnmorskors arbetsmiljö!

MEDVERKANDE:

Agneta Granström, regionråd (Mp)
Mattias Karlsson, oppositionsråd (M)
Marjo-Riitta Wahlberg, ordförande, Norrbottens läns barnmorskeförening
Elisabeth Lindblad, vice ordförande, Vårdförbundet Norrbotten

Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

För frågor:

Inbjudan med länk till anmälan den 24 april i Norrbotten – Med rätt att föda