Höstmöte Norrbotten

Höstmöte med Norrbottens Läns Barnmorskeförening den 9/10  2014 klockan 18.00. Gästföreläsare Monica Rosén: Att föda med livet som insats! Plats: Aulan i Sunderby sjukhus. Anmälningar senaste den 6/10 till . Vi bjuder på kvällsfika!