Barnvagnsmarsch

Den 8/3 är internationella kvinnodagen. RFSU anordnar barnvangsmarsch för att uppmärksamma mödradödligheten ute i världen. Vill du vara med oss och gå bakom Barnmorskeförbundets flagga? Vi samlas i Luleå Stadsparken den 8/3 kl 12.00. Tar gärna med dina barn och din partner! Om du vill läsa mer on detta gå in barnvagnsmarschen.se