Årsmöte 2021 för Norrbottens Barnmorskeförening

 

Tid och plats: Måndag 26 april 2021 klockan 17.00. Mötet sker digitalt via Skype på din privata mailadress. Länk till mötet skickas vid anmälan.
Program: Årsmöte.
Anmälan: Senast 19 april till