Välkommen till höstmöte

Tid: Torsdag 21 oktober 2021 klockan 17.30 i Gyn-mott konferensrum.
Program: Föreläsning spinning baby och förlossningsställningar samt facklig
information.
Kostnad: 150 kronor per person för föreläsning, mat och fika (swish vid anmälan till nummer: 1233698362). Meddela allergier vid anmälan.
Anmälan: Till senast 18 oktober.