Välkommen till årsmöte 2022 Barnmorskeförbundets lokalförening Kristianstad

 

Tid och plats: Onsdag 20 april klockan 17.30 på Tivolibadet Kristianstad.
Program: Årsmöte. Tema: Magplasket (medtag badkläder). Vi fikar efter badet i samband med årsmötet.
Kostnad: 150 kronor per person.
Anmälan: Senast 13 april till (ange allergier och ­matpreferenser vid anmälan).