Kalmar

 

 

Tid och plats: Onsdag 13 maj.
Program: Inbjudan har tidigare skickats via mejl till medlemmar. Handlingar skickas på mejl med möjlighet för medlemmen att återkoppla.
Mer information: ordförande Kerstin Lidalen.