Årsmöte i Kalmar

Vi hälsar alla barnmorskor i Region Kalmar välkomna till Kalmar Läns Barnmorskeförenings årsmöte för 2019

Tid: Torsdag 11 april klockan 18.00
Plats: Familjecenter Repslagarhuset i Oskarshamn
Program: Vi firar att vi blivit vårt eget fackförbund.
vice ordförande Eva Nordlund deltar
Tankar om framtiden
Årsmötesförhandlingar för medlemmar

Det bjuds på förtäring,  Anmälan senast den 8/4 till

Alla hälsas varmt välkomna!