Kalmar Årsmöte 25 mars 2021

Kalmar Läns Barnmorskeförening informerar:
Årsmöte kommer att hållas Per capsulam den 2021 03 25 klockan 18:00.

Alla medlemmar kommer att erhålla årsmöteshandlingar senast 2021 03 11. Läs igenom dagordning, verksamhetsberättelse, kassarapport samt övriga yrkanden.
Därefter är det ni medlemmar som lämnar bifall eller framför annan åsikt via mail.
Mail skall vara inkomna till  senast 2021 03 25 klockan 16.00

Varmt välkomna!
Styrelsen