Medlemsmöte Jönköping

Kära barnmorska!

 

Vi vill bjuda in dig till informationsmöte med anledning av att Svenska Barnmorskeförbundet blir en facklig professionsförening inom SRAT från och med den 1 januari. Till detta möte kommer Mats Eriksson, förhandlingschef SRAT, samt Mattias Torell, förhandlare i SRAT med barnmorska som ansvarsområde. Detta är möte är för alla intresserade barnmorskor, oavsett om man är medlem, önskar vara, har varit, är osäker osv.

Tid: 28 januari 2019, kl. 18.00
Plats: Ryhovs Herrgård

Då det under mötet bjuds på förtäring önskar vi att du anmäler dig till , senast 21 januari.

Du som vill fortsätta i SBF/SRAT efter årsskiftet behöver ansöka om att bli medlem på nytt. Om du redan är medlem går inte ditt medlemskap automatiskt över efter ombildningen, (det skulle motsvara tvångsanslutning till fackförbund). Ansökan görs enklast via länk på SBF’s hemsida:

https://www.barnmorskeforbundet.se/aktuellt/forbundet/ansokan-till-fackforeningen-svenska-barnmorskeforbundet-en-del-av-srat/

Om du är medlem i ett annat fackförbund behöver du samtidigt begära utträde ur detta. Kontakta ditt fackförbund för information om hur du ska göra.

För dig som inte ansöker om att bi medlem i SBF/SRAT, avslutas ditt medlemskap från och med 31 december.

Om du är intresserad eller nyfiken på ett spännande uppdrag som förtroendevald facklig representant, hör av dig till Erica Solheim för mer info.

Återigen, varmt välkomna på informationsmöte 28 januari.

Vänliga hälsningar
Styrelsen i Jönköpings lokalförening, Barnmorskeförbundet
Erica Solheim, Ana-Maria Sainz, Anna Klasson, Hanna Möllås, Linn Kragerud, Karin Allgurin, Karin Halderot, Ulrica Melin