Extrainsatt medlemsmöte i Jönköping

 

Jönköpings lokalförening bjuder in till medlemsmöte!

Tid: Torsdagen den 12 April kl. 18
Plats: Herrgården Ryhov
Ämne: Diskussion samt information vad det skulle innebära att bilda ett eget fackförbund.
Förtäring: vi bjuder på vegetarisk soppa.
Anmälan: