Jämtland/Härjedalen inbjuder till barnmorskekväll

 

Kom och fira advent med härliga kollegor
Tid och plats:
Torsdag 9 december 2021 klockan 17.00, Musslan Östersunds sjukhus.
Alla barnmorskor och barnmorskestudenter är välkomna!
Program: Vi har bjudit in barnmorskor från Huddinge och Sollefteå för att prata om arbetsmodellen Min Barnmorska och Barnmorska hela vägen. Vad säger forskningen och skulle det fungera här?
Vi bjuder på adventsfika, gröt med stut, lotteri med fina priser.
Vi avslutar kvällen med ett medlemsmöte för medlemmar klockan 20.00–20.30.
Anmälan: Senast 6 december till