Välkommen till årsmöte i Göteborgs barnmorskesällskap!

Välkommen till årsmöte och hör Malin Hansson, barnmorska och fil. dr, presentera sin avhandling ”A meaningful work in a strained context – exploring midwives’ work situation and professional role”

22/2 -22 kl 18:00
Kvinnofolkhögskolan, Första långgatan 28b

Om Malins avhandling från Barnmorskan.se  :

”Barnmorskor världen över rapporterar om en ansträngd arbetssituation med begränsade möjligheter att tillgodose behovet av högkvalitativ och säker hälso- och sjukvård inom fältet för sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. I Sverige anger 19 av 21 regioner att det råder en brist på barnmorskor vilket leder till stora utmaningar för hälso- och sjukvården, något som också kan påverka barnmorskors arbetssituation och professionella roll negativt.

Därför tar denna avhandling ett utforskande perspektiv gällande barnmorskors arbetssituation och professionella roll med ett specifikt fokus på vårdmodeller, salutogena faktorer, arbetstillfredsställelse och arbetskrav.”

Malin kommer att presentera sin avhandling och därefter kan ni ställa frågor och vi diskuterar tillsammans.

Vi ser fram emot att träffas!

Anmäla dig via mail, senast 4/2 till

När: 22/2 kl 18:00

Var: Kvinnofolkhögskolan, Första långgatan 28b

Varmt välkomna!