Medlemsmöte Göteborg

Göteborgs barnmorskesällskap

Medlemsmöte den 20 november klockan 18.30 på Agora, Andra Långgatan 29.
Gravida med bipolär sjukdom,
Mari Andersson och Jenny Alfaro från Affektivt centrum berättar.
Bindande anmälan för mat (80kr) senast 15/11 till