Internationella barnmorskedagen!

Den femte maj firar vi åter den internationella barnmorskedagen!
Tema – lust & erotik. Klockan 15.30 Samling vid grindarna på Botaniska trädgården. Medhavd pic-nic. Klockan 18.00 Fest på Henriksberg, Stigbergsliden. Drink, mingel, mat, prat. Katerina Janouch underhåller! Sedan: musik och dans! Anmälan sker genom inbetalning, 300 kr, senast 30 april. KOM IHÅG ATT SKRIVA DITT NAMN! – pg 724670-5
Välkomna!