Göteborgs Barnmorskesällskap inbjuder till årsmöte 2018

Årsmöte den 16/4 kl 18.30

 

Ny lokal: June Folkhögskola, Anders Perssonsgatan 18 (Gårda)

Kondomskola

med Anna Hallgren och Mariana Hansen

 

Mat och kaffe till självkostnadspris

Anmälan senast 12/4 till

eller i Facebookgruppen

 

Hjärtligt välkomna!

Önskar Styrelsen