Firande av internationella barnmorskedagen

Göteborgs Barnmorskesällskap

Inbjuder till firande av 

Internationella barnmorskedagen torsdagen 4 maj 18:30.
Picknick i gröngräset vid vårt vårdträd i Botaniskaträdgården

Vi bjuder på tårta och bubbel
Vårdträdet är till höger om huvudgångbanan en bit efter växthusen, uppför backen.
Berätta gärna att du kommer till

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen