Extra Årsmöte 2016 Göteborg

Extra årsmöte Göteborgs barnmorskesällskap den 20 september klockan 18.30 på Agora, Andra Långgatan 29.

Program;

Barnmorska Viola Nyman berättar om sin forskning om bemötande: ”Aktionsforskning för bättre bemötande och bättre rutiner att applicera på alla arbetsplatser”

Val av ledamot till valberedningen.

Mat till självkostnadspris 100kr. Bindande anmälan till Lena Rissanen på senast den 15 september

Välkomna!