Disputation Malin Edqvist

Malin Edqvist – Posterior perineal injuries – Midwives experiences and management of the second stage of labour in relation to perineal outcome

Disputation
Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa.
Datum: 2017-05-02
Tid: 13:00 – 16:00
Plats: Sal Europa, Wallenbergs konferenscentrum, Medicinaregatan 20.
Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin