Barnmorskesällskapet i Göteborg bjuder till medlemsmöte

Göteborgs barnmorskesällskap

Inbjuder till medlemsmöte 29/8 18:30 på Födelsehuset, Haga kyrkogata 26, Göteborg

 

Göteborgs Barnmorskesällskap vill skapa en

3 års -strategi för det fortsatta arbetet, kom och var med och påverka och ge dina synpunkter