Barnmorskesällskapet i Göteborg bjuder in till medlemsmöte

Vårdmodeller med kontinuitet

Välkommen till en kväll med
barnmorskekollegor från verksamheten Min Barnmorska
den 11/11 kl 18:30, digitalt via Zoom

Min Barnmorska är en sammanhållen vårdform med kontinuitet som innebär att ett team av barnmorskor följer kvinnan under graviditet och födsel samt ger eftervård i hemmet.

Verksamheten har vuxit sedan starten 2018 från två team med sex barnmorskor till fyra team med 16 barnmorskor. Antalet inskrivna har gått från 240 gravida per år till 640 gravida. Uppdraget har i höst också utökats med möjlighet till hemfödsel för friska omföderskor med normal graviditet.

Syftet med verksamheten är att stärka vårdkedjan kring den gravida, med målet att kvinnor ska få känna sig trygga inför att föda barn, få en god upplevelse av barnafödande samt känna sig trygga och stärkta inför föräldraskapet. Verksamheten är ett samarbete mellan Förlossningen Karolinska Huddinge och tre barnmorskemottagningar och riktar sig särskilt till kvinnor som känner oro och rädsla inför födseln.

En av barnmorskorna är huvudansvarig, men kvinnan kommer träffa alla barnmorskor i teamet. Graviditetskontroller utförs enligt basprorammet. När det är dags att föda ringer kvinnan sitt barnmorsketeam och den som har jour tar hand om kvinnan. Efter förlossningen kan kvinnan åka hem efter sex timmar, därefter får hon sedvanlig eftervård med besök i hemmet av teambarnmorska.

Barnmorskorna presenterar verksamheten och berättar hur de arbetar med kvinnorna, schema, arbetstider, jourverksamhet med mera. Kom och lyssna, ställ frågor och diskutera.

Vi ser fram emot en intressant kväll med spännande samtal runt vårdformen.
Varmt välkomna!

11/11
kl 18:30
Digitalt via Zoom

Länk:

https://zoom.us/j/94937602218?pwd=S05rWnVVcXJZcmNnVWZKc1FkajhpUT09

Meeting ID: 949 3760 2218
Passcode: 329011

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och ses därför digitalt istället för fysiskt.

Varmt välkomna!