Barnmorskesällskapet i Göteborg bjuder in till medlemsmöte

Våld i nära relationer – vi är många som behöver se och agera

Välkommen till en kväll med
barnmorskan och föreläsaren Eva Wendt
den 17/3 2021 kl 18:30, digitalt via Zoom

Eva har lång erfarenhet som barnmorska på UMO i Halland och vårdutvecklare. Disputerade 2009 med avhandlingen ”Utvecklad dialog om sexuell hälsa med fokus på unga kvinnor – en möjlighet vid det gynekologiska besöket”. Arbetat på VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Barnmorskor har i allmänhet god kunskap och kompetens kring att arbeta med våld i nära relationer. Erfarenheten säger att det alltid är bra att stanna upp och reflektera kring vad våld i nära relationer handlar om och hur det påverkar hälsan. Mötet är interaktivt med möjlighet till frågor och diskussion. Hur kan vi barnmorskor göra skillnad för de vi möter och deras barn och familjer?

Vi ser fram emot en intressant kväll med spännande samtal.
Varmt välkomna!

17/3
kl 18:30
Digitalt via Zoom

Anmälan sker till senast 15/3