Årsmöte 2016 Göteborg

Årsmöte Göteborgs Barnmorskesällskap. Den 6 april 2016 klockan 18.30 på Agora, Andra långgatan 29. Karolina Linden pratar om Relations anarki. Mat till självkostnadspris.  Anmälan senast den 3 april till