Årsmöte Gästrikland

Årsmöte & Temakväll den 13 maj klockan 17.00 -20.00. Program: Årsmöte kl. 17-18, Temakväll kl.18-20, föreläsare Ingela Wiklund. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Lotteri med fina priser. Sista anmälningsdag 5/5. Anmälan på via Facebook ”Barnmorskeföreningen Gästrikland”, via mail till eller via lista på din arbetsplats. Välkomna!