Inbjudan till höstens regionala konferenser i Stockholm

 

Svenska Barnmorskeförbundet och regionens samordningsbarnmorskor
bjuder in till en heldagskonferens den 10 oktober 2019 på Karolinska Institutet.

Barnmorskans samtal om levnadsvanor -Temadag Alkohol

Temat alkohol är utvalt av samordningsbarnmorskorna och till grund ligger det nya kunskapsunderlaget – Hållbar livsstil. Under dagen får du höra erfarna läkarna Ihsan Sarman och Åsa Magnusson som uppdaterar dig om det senaste inom forskningen. Dagen fortsätter med en praktisk workshop ledd av Elisabeth Danielsson, barnmorska, som arbetar inom beroendevård i Göteborg.

Ett mingel den 6/11 kl. 16-17 utanför Samuelssonssalen, där beslutsfattare och politiker får träffa er barnmorskor, höra om dagens innehåll och mer om er arbetsvardag med gravida och deras familjer. Ett tillfälle att träffa, prata och reflektera med dina kollegor nära och lite längre ifrån, Väl mött!
Anmälan till minglet görs till

Anmälan till konferensdagen gör du via din samordningsbarnmorska.

| 9.30 Fika och registrering | 10.00 Konferensen startar | 16.00 konferensen avslutas