Medlemsmöte i Dalarna

Tid: 24 januari kl. 15-19.30
Plats: Lasarettet i Falun
Program: Mötet kommer att presentera SRAT som förbund samt informera om facklig verksamhet. Mötet är även ett forum för lokal dialog och frågor rörande Svenska Barnmorskeförbundets förändring.

Från SRAT medverkar Ann Garö och Mattias Torell, förhandlare.

För mer information kontakta