Höstmöte 2018 Blekinge

 

 

Tid: 23/10 kl.17.30
Plats:  Sjöofficersmässen i Karlskrona. Middag till självkostnadspris.
Program: Diskussioner och presentation angående nytt fackförbund.
Anmälan görs till förlossningen, tel.nr 0455-734642