Årsmöte 2021 för Blekinge Barnmorskeförening

 

Tid och plats: Torsdag 20 maj 2021 klockan 18.00. Årsmötet kommer att hållas digitalt via Teams.
Program: Årsmöte och föreläsning med Sofie Kamm och Louise Dahlstedt.
Anmälan: Senast 13 maj till