Årsmöte Blekinge

Tid: Tisdagen den 7/5 kl.18.00
Plats:  Sjöofficersmässen i Karlskrona
Middag till självkostnadspris
Program: Årsmöte och föreläsning med Cecilia Paradis och Gabriella Nilsson
Anmälan:  till förlossningen senast 30/4 0455-734642