Årsmöte 2018 Blekinge lokalförening

 

Tid: torsdag 3 maj kl. 18
Plats: Sjöofficersmässen i Karlskrona.

Middag till självkostnadspris.
Anmälan till Gynmottagningen 0455-734632 senast 25/4. Bindande anmälan.

Eventuellt ämne meddelas senare.