Älvsborg Norra Bohuslän – Föreläsning

Föreläsningskväll den 3 mars klockan 18.30 i Elin Odencrantzsalen Borås sjukhus. Fistulasjukhuset informerar om sin verksamhet. Kostnad 50 kronor inklusive fika, hälften av intäkterna från kvällen går till Fistulasjukhusets verksamhet. Anmälan till ordförande Marlène Eriksson på mejl senast 24/2.