Årsmöte 2015 Älvsborg

Årsmöte den 16 april 2015 klockan 18.00. Kvinnojouren från Borås informerar. Förtäring till självkostnadspris. Plats: Konferensrummet på Förlossningen. Anmälan till ordförande