Årsmöte Älvsborg – Norra Bohuslän

 

 

Årsmöte 2018 Älvsborg och Norra bohus län.
Tid: 15 maj  kl. 18.00.
Plats: Konferensrummet på förlossningen i Borås.

Program:  Årsmöte och våra nyutexaminerade kollegor berättar om sina magisteruppsatser.

Lättare förtäring serveras, 50 kr/person.  betalas på plats!

Anmälan senast 10 maj till ordförande:

Välkommen!