Styrelsen i Västmanland 2017


Ordförande
Katarina Lagerby (omval 2017)

Vice Ordförande
Magdalena Mattebo (omval 2017)

Kassör
Gun-Maj Hellman (omval 2017)

Sekreterare
Åsa Brunzell (omval 2016)

Ledamöter

Maria Johansson Offerman(nyval 2017)
Jenny Kullman (omval 2017)
Tove Olsson (nyval 2016)
Anna Medin (omval 2016)
Michaela Berggren (nyval 2016)

 

Revisorer: Lisbeth Manngarn och Kicki Danielsson

Revisorsuppleanter: Solveig Holmström, Bodil Edvardsson

Valberedning:  Eva Bergquist, Anna Carin Segerberg,  Anna Mosslind