Medel för utbildning – Hilma Karlssons fond

Alla medlemmar i Västernorrlands barnmorskesällskap har möjlighet att ansöka om medel för utbildning ur Hilma Karlssons fond.

Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 20161031.

Ansökan skickas till:

Katarina Söderström
Sundsvalls barnmorskemottagning
Norrmalmsgatan 2
852 34 Sundsvall