Internationellt tema på årsmötet i Värmland

Den 20 april höll Värmlands Barnmorskeförening årsmöte. I år valde vi ett internationellt tema. Två av föreningens barnmorskor Anneli Landegren och AnnSofi Skog berättade om sina upplevelser av att resa till norra Kenya med Läkarmissionen. Vi åt en god internationell buffé som lagats av Iris Internationella Qvinnoförening. Årsmötet besöktes av 35 barnmorskor och den nyvalda styrelsen består av: Karin Ängeby ordförande, Monica Larsson sekreterare, Kristin Guttke kassör samt övriga ledamöter Annika Skoogh, Jenny Sallnäs och Kristina Lindblom.

En kommentar till Internationellt tema på årsmötet i Värmland

Lämna en kommentar