Uppsala barnmorskeförenings verksamhetsberättelse 2013

Lokalföreningen höll årsmöte den 31 mars 2014.

Verksamhetsberättelse för Uppsala läns Barnmorskeförening år 2013-2014:

• Lokalföreningen har haft fyra protokollförda styrelsemöten under den gångna tiden.

• Lokalföreningen årsmöte hölls 4 april med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Fem stycken nya ledamöter tog plats i styrelsen. Därefter följde fika och lite mingel.

• Internationella Barnmorskedagen 5 maj inföll 2013 på en söndag varför styrelsen beslutade att inte styra upp något firande detta år.

• Den 22 oktober 2013 var det Barnmorskeförbundets årsmöte. Karin Stålenheim och Hannah Lundkvist var på plats i Stockholm och representerade Uppsala. Under ombudsmötet omvaldes Ingela Wiklund till förbundsordförande på två år, samt fem stycken nya ledamöter tog plats i styrelsen. De påföljande två dagarna var det konferens i Reproduktiv hälsa på Clarion Hotell Arlanda. Flera av Uppsalas barnmorskor var där, som åhörare och en del även som föredragshållare.

• Årets glöggmingel anordnades den 4 december. Vi var runt trettio stycken minglare som efter traditionellt pepparkaksätande lyssnade på två representanter från Tjejers Rätt I Samhället som var inbjudna till kvällen. Dessa två berättade engagerande om TRIS organisation och aktiviteter. Vid kvällens slut valde flera av vår förenings medlemmar även att bli stödmedlemmar i denna förening.

• Den 19 mars anordnade lokalföreningen ”en kväll med tema porr”. Det dök upp ett tjugotal deltagare både medlemmar och andra intresserade. Magdalena Mattebo, då doktorand vid Uppsala universitet var inbjuden att prata om sin avhandling gällande ungdomars livsstil samt konsumtion av porr. Oturligt nog utfärdades en klass ett varning i länet denna kväll och Magdalena kunde inte medverka. Dock hoppade hennes handledare Tanja Tydén in och visade Mattebos powerpoints. Efter föredraget visades filmen ”Porrskadat”, en kort dokumentärfilm av Moa Kjellstrand och Roxanne von Gerber Hedayat. Filmarna var även på plats och kunde prata om varför denna film gjorts samt svarade på publikens frågor och reaktioner. En intressant kväll.

• Under året har en kontinuerlig uppdatering av e-postlistan över medlemmarna skett. Via denna skickar lokalföreningen inbjudningar till möten, aktiviteter och andra events. Listan består idag av 130 stycken medlemmar.

• Svenska Barnmorskeförbundet har under 2013 även gjort om sin hemsida där Uppsala lokalförening har eget utrymme. Tanken är att vi där ska kunna göra egna uppdateringar självständigt för att lägga upp information, foton, handlingar som vi vill att våra medlemmar ska kunna ta del av. Detta är ännu ej fungerande men antas kunna flyta smidigare under detta år.

Uppsala Barnmorskeförening Hannah Lundkvist, ordförande, 2014-03-28.