Uppsala Barnmorskeförbunds styrelse 2020

Den 5 maj valdes styrelsen för Uppsala barnmorskeförbund 2020, Evelina Holtby valdes som ordförande och Emma Eriksdotter Lööv, Evelina Bäccman, Elin Ternström, Johanna Skoglund Jobs, Ann-Sofie Brosché och Hannah Lundkvist valdes som ledamöter.