Vill du arbeta inom förlossningsvården?

Enkät till barnmorskor i Sverige:  Återkomma till alternativt börja arbeta inom förlossningsvård.

Vi i Stockholms Barnmorskesällskap skulle bli glada om du som barnmorska i Sverige vill svara på vår enkät. Enkäten har en fråga om förändringar av arbetsvillkor på förlossningsavdelning skulle leda till att barnmorskor vill återkomma alternativt väljer förlossningsvård. Om du inte arbetar på en förlossningsavdelning, vänligen svara på vår fråga i undersökningen nedan. Även barnmorskestudenter som är klara till sommaren 2017 är välkomna att svara.

Det tar några sekunder att besvara enkäten. Tack för din hjälp!
ENKÄT Återkomma alternativt börja arbeta för förlossning

Stockholms Barnmorskesällskap,
Anna Akselsson

Lämna en kommentar