Viktig läsning alla Barnmorskor i Stockholm

Den 14 november är ett mycket viktigt datum för oss barnmorskor! Då är det förbundsstämma och ett beslut ska att fattas – ska Svenska Barnmorskeförbundet bli en fackförening?

Ska Svenska Barnmorskeförbundet bli fackförening i SRAT?
Många medlemmar har redan besvarat Svenska Barnmorskeförbundet webbenkäter – men inte alla. En del av er har hört av sig direkt till oss i styrelsen Stockholms Barnmorskesällskap men det är långt ifrån alla.

Beslutet tas på förbundsstämman i Stockholm den 14 november. Där deltar ordförande plus en styrelseledamot från varje lokalförening i Sverige. De som är ombud har rösträtt och kommer att lägga sin röst: för eller emot.

Det är medlemmarnas röster och åsikter som ligger till grund för hur vi – ombud på förbundsstämman – från Stockholms Barnmorskesällskap lägger våra röster.

Svenska Barnmorskeförbundets fackförbundsutredning 2018
Det är fortfarande 1 månad kvar att sätta sig in i denna viktiga fråga.

  1. Läs på FACKFÖRBUNDSUTREDNING på www.barnmorskan.se
  2. Beslutsunderlaget kommer att mailas ut till alla medlemmar under nästa vecka samt läggas ut på www.barnmorskeforbundet.se Där hittar ni mycket information och säkert svar på de flesta frågor och funderingar.
  3. Den 11/10 har vi medlemsmöte på Baldersgatan 1. Svenska Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg är på plats och informerar och svarar på frågor. Kom gärna dit! Diskutera, ställ frågor och rösta på plats om ni vill. Inbjudan hittar ni på www.barnmorskeforbundet.se/kalendarium/stockholm/hostens-viktiga-medlemsmote-kommer-du/
  4. För er som inte röstat: maila ett ja eller ett nej till  innan den 14 november.

TREVLIG HELG!

/Styrelsen Stockholms Barnmorskesällskap