Stockholm: Nominera till lokalföreningsstyrelsen!

Svenska Barnmorskeförbundet grundades år 1886 och är vår professionsorganisation. Förbundet är geografiskt indelat i 25 lokalföreningar. Den lokalförening med flest medlemmar är Stockholm, och nu söker vi nya engagerande styrelsemedlemmar.

Som styrelseledamot verkar Du för att samla kåren till medlemsmöten med aktuella teman. Du initierar till utåtriktat arbete till politiker och andra beslutsfattare. Du samarbetar med våra fackligt förtroendevalda ute på klinik och mottagning. Du har pågående kontakt med journalister och media för att rapportera kring dagsläget kopplat till vårt breda arbetsfält.

Styrelsen består av 7–10 medlemmar. Arbetsuppgifterna fördelas och vi har ett fint samarbete, så du behöver inte känna dig ensam.

Du kommer att få en inflytelserik roll i att påverka Stockholms barnmorskors framtid. Låter det här viktigt och intressant?

Att nominera en kollega går också bra. Senast den 20 april behöver vi era nomineringar. 

Styrelsen väljs av årsmötet.

Kontakta valberedningen: Barnmorskorna eller .

För mer information om lokalföreningen läs
Normalstadga för lokalförening i Svenska Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundet är en del av SRAT, ett fackförbund inom Saco.