Stockholm — Aktuellt & debatt

2017-04-24, Stockholm, Forskning

Hej! Vi vore väldigt tacksamma om ni kan ta några minuter av er tid att besvara en enkät  ”Om att lära”. Enkäten…

2016-12-15, Stockholm, Föreningsmöte

Ta del av  föreläsningen om sexualitet och migration med Kalle Norwald på Barnmorskesällskapets senaste medlemsmöte!    …

2016-10-13, Stockholm, Nyheter, Vårdfrågor

Regionalt vårdprogram Bröstkomplikationer i samband med amning (2016) Stockholms läns landting. Detta vårdprogram är en tredje upplaga, tidigare upplagor gavs…

2016-03-22, Stockholm, Nyheter

Barnmorskor, män, kvinnor och barn demonstrerade idag mot nedläggningen av BB Sophia. Demonstranterna hade samlats utanför landstingshuset i Stockholm för…

2016-03-16, Stockholm, Föreningsmöte, Nyheter

Stockholms Barnmorskesällskap styrelse 2016: Ordförande Maria Sahlin, Kristina Jarnald, Maj Rydström (med Simon i famnen), Elin Hallgren, Margareta Stillerud, Kristina…