Ordförandebrev december 2015

Det lackar mot jul, vilket innebär att vi snart går in i 2016. Detta år har sprungit iväg och det har varit ett ganska turbulent år, i Stockholm och övriga omvärlden.

Stockholms Barnmorskesällskap har haft några spännande möten och det känns som vi börjar hitta lite nya former och ser fram mot nästa år och kommande möten. I september handlade vårt möte om barnmorskekompetensen, ett hett och synnerligen viktigt ämne då kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska inte längre ligger under Socialstyrelsen. Ingela Wiklund dåvarande ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet inledde varefter vi hade livliga diskussioner. Det är ett ämne som vi planerar att återkomma till.

Vårt Glöggmöte i december handlade om kvinnans lust, och Katerina Janouch var vår inbjudna talare. Ämnet är mycket aktuellt, det handlar om kvinnan i alla åldrar, varför vi planerar att återkomma med det längre fram. Det finns mycket kvar att diskutera, lära och ventilera. Våra arbetsfält möter kvinnor i alla åldrar och berör därför många.

Under hösten har förlossningsvården åter hamnat i fokus och då särskilt Södra BB på Södersjukhuset. Enheten Södra BB kommer att läggas ned och delar av Södra BBs koncept ska arbetas fram på Södertälje sjukhus förlossningsklinik.

Att vara barnmorska kan ibland, för en del av oss, kännas som betydligt mer än ett yrke, det är lite av ens egen identitet. Det gör att när vissa delar, det som man kanske vill och intresserar sig mest för, förändras i andra banor än man själv önskar, så drabbar det oss hårt.

Det sker dock gradvisa förändringar inom förlossningsvården. Termer som kontinuerligt stöd och hög närvaro hos den födande kvinnan i aktivt skede har blivit frågor som diskuteras mer och mer. Man jobbar aktivt med att hitta hur vi ska arbeta med detta på bra sätt utefter de förutsättningar vi har – och det är bra. Förändringar tar tid. Det som är bra är att frågan aktualiserats igen.

Barnmorskeförbundets 10-punkter för en god vård i samband med barnafödande är mycket bra, det kan vi luta oss mot många gånger då olika frågor dyker upp. Förbundet har varit mycket tydliga med det och det är ett dokument vi bör framhålla.

Vi i styrelsen Stockholms Barnmorskesällskap vill ordna möten som våra medlemmar i Stockholm känner är viktiga så hör gärna av er till oss med förslag! Den 15 mars 2016 har vi årsmöte, ämnet för kvällen får vi återkomma med.

Önskar er alla
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Cecilia Lind
Ordförande Stockholm Barnmorskesällskap

Lämna en kommentar