Om att lära – enkät

Hej! Vi vore väldigt tacksamma om ni kan ta några minuter av er tid att besvara en enkät  ”Om att lära”.

Enkäten är del av en större studie som undersöker hur man kan förändra och förhoppningsvis förbättra utbildningssituationer såsom föräldragrupper på MVC och BVC. Studien görs med forskningsmedel från Vetenskapsrådet och är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Karolinska Institutet.

Du fyller i enkäten helt anonymt så det finns ingen risk att enskilda individers svar ska kunna kopplas till specifik individ. Klicka på länken för att besvara enkäten Om att lära.

Med vänliga hälsningar
Michael Rosander Linköping Universitet
Mia Barimani Karolinska Institutet, Stockholm.