Nya Styrelsen för Stockholms Barnmorskesällskap 2017

 

Namn: Maj Rydström, Ordförande

Sitter i styrelsen sedan: Våren 2015. Blev ordförande våren 2017. Arbetsplats: Sollentuna Ungdomsmottagning. Tidigare arbetsplatser/erfarenheter: Jag har arbetat med födande och eftervård på Södra BB och BB Stockholm. Jag har även skrivit manus och spelat in en webbaserad föräldrautbildning för Föda utan rädsla. Varför blev jag Bm: För att arbeta med kvinnors sexuella hälsa genom hela livet. Vilka är mina hjärtefrågor: Att alla barnmorskor, oavsett inriktning, ska få arbeta evidensbaserat vilket kommer leda till ett värdigt möte mellan barnmorskan och den vårdsökande samt en god arbetsmiljö. Jag brinner även för att motverka sexuellt förtryck och hedersvåld.

Namn: Christina Lundberg

Sitter i styrelsen sedan: 2016 Arbetsplats/Yrkeserfarenhet: Arbetar på BB Stockholm med specialist mvc, antenal, förlossning, och eftervård. Jag är studentansvarig på BB Stockholm och är länken mellan klinik och lärosäte Sophia hemmet och Karolinska institutet på deras Barnmorskeutbildningar. Jag är Instruktör i Föda utan rädsla och håller profylaxkurser för blivande föräldrar. Jag blev Barnmorska 1993. Har arbetat inom MVC Förlossning och BB. Har arbetat en tid i Göteborg. Mina hjärtefrågor: Mitt engagemang är de gravida och födande familjernas rätt till trygghet, eget val och kontinuitet i vårdkedjan. Införandet av differentierade vårdformer.Som styrelsemedlem i SBS kommer jag fortsätta arbeta för barnmorskors rätt till sitt specialistområde reproduktiv hälsa. Jag är också väldigt mån om att vi ska fortsätta vara ett attraktivt yrkesval för kommande generationer, samt att öka Barnmorskors närvaro i beslutande organ som rör kvinnors hälsa genom hela livet.

Namn: Anna Akselsson

Sitter i styrelsen sedan: Våren 2017 Arbetsplats: Doktorand på Sophiahemmet Högskola/Karolinska Institutet Tidigare arbetsplatser/erfarenheter: Som sjuksköterska arbetade jag inom akutmedicin. Jag blev barnmorska 2006 och har arbetat på BB, antenatal, förlossning och på barnmorskemottagning på en familjecentral. Varför blev jag Bm: När jag själv som 16-åring besökte ungdomsmottagningen insåg jag att barnmorskeyrket verkade så underbart. Tänk att ha ett arbete där man finns till för kvinnor hela dagarna! Vilka är mina hjärtefrågor: Jag har alltid varit en person som funderat över varför vi gör som vi gör och tyckt att det är viktigt att arbeta enligt evidens. Jag vill göra det bästa för kvinnan och få en förbättrad vård av kvinnan i hela vårdkedjan. Vi barnmorskor har så mycket kunskap och kompetens och det är viktigt att det kommer fram till allmänheten och andra professioner. Jag var med i gruppen ”Nu är det nog” från start.

Namn: Elin Hallgren

Sitter i styrelsen sedan: 2015 Arbetsplats: Frilansande bm med fokus på Södertälje förlossning och bb. Tidigare arbetsplatser: min barnmorskekarriär startade på bb Sophia från öppning till stängning Varför blev jag bm: För 15 år sedan födde jag mitt första barn. Jag förstod genast att det var bm jag skulle bli. Det tog 11 år att nå mitt mål.Mina hjärtefrågor: jag vill vara med i kampen som driver kvinnors rätt till autonomi i födandeprocessen. Jag vill arbeta på Sveriges första BFK!

Namn: Elisabet Ulén

Sitter i styrelsen sedan: 2016 Arbetsplats: Allvis barnmorskemottagning och Södertälje förlossning som frilansande barnmorska. Tidigare arbetsplatser: Mödravård, förlossning och eftervård på Södersjukhuset och Södra BB, förlossning, eftervård och gyn på olika kliniker i Norge och i Lycksele.Varför blev jag bm: Jag letade efter ett yrke där jag skulle kunna få utlopp för mitt engagemang i kvinnofrågor, kvinnlig sexualitet och rättvisa åt fattiga länder. Mina hjärtefrågor: Att arbeta för att kvinnan ska få äga sin egen födsel med vad det innebär av valfrihet och informerat samtycke fullt ut. Att alla kvinnor ska ha rätt till kontinuerligt stöd av en barnmorska från graviditetens början till efter att barnet är fött. Jag var med och drev Barnmorskeupproret med kraven en födande – en barnmorska, en differentierad vård och större inflytande för barnmorskor i beslutande organ.

Namn: Frida Garell

Sitter i styrelsen sedan: Våren 2017 Arbetsplats: Förlossningen SÖS med rotation mot BB. Tidigare arbetplatser/erfarenheter: BB stockholm med födande och eftervård. Innan dess många år inom psykiatrin och missbruksvården. Drivit och startat två företag. Varför blev jag Bm: Något hände i mig när jag födde mitt första barn. Det kändes plötsligt helt självklart att jag skulle bli barnmorska. Vilka är mina hjärtefrågor: Att vår arbetsmiljö, var vi än arbetar, skall vara så bra att varje enskild barnmorska skall kunna ha tid, ork och engagemang att ge den bästa tänkvärda vården. Vill även arbeta för att vi skall bli bättre på att ta hand om kvinnor med missbruk och psykiska funktionshinder inom mödravård, förlossning och den sexuella hälsan.

Namn: Gunn Åberg.

Sitter i styrelsen sedan: Styrelsemedlem sedan 2013.  Arbetsplats: Stockholms skolors UM=SKUM. Tidigare arbetsplatser/erfarenheter: SÖS BB, MVC, KS BB + Återbesök, Rfsu, Ungdomsmottagning sedan 1987. Varför blev jag barnmorska: Blev BM för att arbeta på UM efter föredrag av BM på UM 1973. Vilka är mina hjärtefrågor: Sprida kunskap om samlevnad och sex, kunskap om kroppen och bevarande av fertilitet.

Namn: Ia Jeppsson

Sitter i styrelsen sedan: 2014. Arbetsplats/Yrkeserfarenhet: Arbetar på BB Stockholm (BBS) med specialist mvc, antenal, förlossning, eftervård och Aurora. Sen ett par år tillbaka delar jag min tid mellan BBS o Babygruppen där jag håller kurser i Profylax, Lamaze, Laborpreparation och CPR & First aid. Mina hjärtefrågor: Jag har ett stort engagemang i de gravida och födande familjernas rätt till trygghet, eget val och kontinuitet i vårdkedjan. 2012 drog vi igång det så kallade Barnmorskeupproret och så småningom startade vi också Stockholms Barnmorskeråd med syfte att öka vårt inflytande i beslutande organ. Där är jag en del i en specialistgrupp sammansatt med representanter från alla barnmorskans områden och en referensgrupp till våra barnmorskerepresentanter i Hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Barnmorskerådet arbetar aktivt med politiker och andra ansvariga. Som styrelsemedlem i SBS kommer jag fortsätta arbeta för att barnmorskor ska tillåtas vara experter på det som är vårt specialistområde. Reproduktiv och sexuell hälsa.

Namn: Linda Nilsson

Sitter i styrelsen sedan: Våren 2017 Arbetsplats: Jobbar på Liljeholmens barnmorskemottagning sedan 2011. Yrkeserfarenhet: Barnmorska sedan 2006. Arbetat med förlossning och antenatalvård men främst inom mödravården.Mina hjärtefrågor: Känner ett starkt engagemang för att utveckla eftervården samt att vi ska få förutsättningar för att kunna bedriva god vård genom en god arbetsmiljö. Vill också lägga mer fokus på kvinnans sexuella hälsa där vi som barnmorskor har stor möjlighet att göra skillnad.

Namn: Margareta Hagwall Stillerud 

Sitter i styrelsen sedan: 2015 . Arbetsplats: Västerorts Ungdomsmottagning i Vällingby.  Yrkeserfarenhet: Initialt förlossningsbarnmorska på Danderyds Sjukhus, vidareutbildad inom sexologi, numera barnmorska på ungdomsmottagning. Ledamot i RFSU-Stockholms styrelse år 2016. Varför blev jag barnmorska: Dels fascinerades jag av allt som rörde födandet, men jag blev också barnmorska för att jag ville främja sexuell hälsa.  Vilka är mina hjärtefrågor: Att främja sexuell hälsa innebär för mig att bidra till en positiv syn på sexualitet, att värna om rätten att få utforska sin sexualitet på sina egna villkor samt att värna om rätten till säkra preventivmedel och lagliga aborter.  Idag är det att stärka ungdomar i sin sexualitetsutveckling som jag brinner lite extra för.

Namn: Maria Ahlbom.

Sitter i styrelsen sedan: 2015 Arbetsplats/Yrkeserfarenhet: Jag har arbetat inom sjukvården i 30 år. I 10 år arbetade jag som sjuksköterska bland annat inom infektion och palliativ vård. Jag blev barnmorska 2004. Därefter har jag arbetat med flera olika delar inom barnmorskeyrket.     På Södra BB/SÖS arbetade jag i 8 år. Jag har alltid uppskattat att arbeta med alla delar integrerat; dvs MVC, förlossning, BB och eftervård. Under åren har jag frilansat en del. Bland annat har jag under åren bistått vi hemförlossningar, undervisat psykoprofylax, och varit gravidmassör. Jag har utbildning inom ledarskap och organisationsutveckling och arbetat som chefssjuksköterska på Infektion. Det har varit mycket stimulerande, lärorikt och inspirerande att pröva på många olika delar inom barnmorskeyrket. Jag är glad för min bredd och att nu ha fått möjligheten att från och med i höst -17 arbetar jag som lärare på barnmorskeprogrammet på KI. Mina hjärtefrågor: För mig är det viktigt att hjälpa kvinnor att göra informerade val och sträva efter att de ska få vara delaktiga kring sin reproduktiva hälsa. Det är även viktigt att arbeta för rätten till differentierad vård och alternativ för kvinnor som inte vill föda på högrisksjukhus. Vidare vill jag stärka barnmorskor att stå upp för sin kompetens och legitimation.

 

 

En kommentar till Nya Styrelsen för Stockholms Barnmorskesällskap 2017

  1. Jag släktforskar.
    Min morfar Harald Ernberg satt i styrelsen i början på 1900-talet. Då var medlemsantalet 112.
    Hur många medlemmar har Stockholmsavdelningen i dag?
    Hur många barnmorskor finns i Sverige i dag?

Lämna en kommentar