Extra medlemskväll för barnmorskorna i Stockholm

 

I november 2017 beslutades om fortsatt utredning om att bilda ett eget fackförbund för barnmorskor. Med anledning av detta vill vi bjuda in till ett extra möte på Baldersgatan. 

Mia Ahlberg, Ordförande i Barnmorskeförbundet kommer att informera om vad som sker i den kommande processen i bildandet av ett eget fackförbund. Hon finns också där för att svara på våra frågor i ämnet.

Varmt välkomna till Baldersgatan 1 den 5/3 kl 18.00. Vi kommer inte att ordna med fika till detta möte så ta gärna med en frukt el. dyl.

Viktigt att OSA !!! Det gör ni till

Vill Ni läsa mer om vad som beslutades på stämman se nedan:

https://www.barnmorskeforbundet.se/aktuellt/forbundet/ja-till-vad-las-har-styrelsens-propositionforslag/

Lämna en kommentar